KerkjeHaringhuizen

Dit is de pagina voor de vrienden.


Stel je eens ons dorp voor zonder het karakteristieke en beeldbepalende kerkje, zonder de torenspits aan de horizon als je thuis komt.
Wij vinden dat we dit beeld moeten behouden, ook al heeft het kerkgebouw zijn oorspronkelijke functie verloren. Maar misschien juist daarom. De Willibrordus kerk is van ons allemaal.


Om de kerk te behouden is jouw steun en van van velen anderen onontbeerlijk.


Als vrijwilliger of donateur kun je ons helpen.
Wij werken aan het behoud en beheer van de Willibrordus kerk.
Vriend worden kan vanaf elk bedrag en of elke inzet.


Mocht u serieuze bedragen beschikbaar willen stellen kunnen wij u informatie geven over de
Geefwet uit 2012.
De Geefwet maakt vanaf 1 januari 2012 uw schenking fiscaal aantrekkelijk. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.